Welcome          Login Year      Register New User

2009 Football Schedules and Scores: Select By Team, South

Part of State:   Metro  Northwest  Northeast  Central  South  Coastal  
First Letter:                             
Class:  AAAAA  AAAA  AAA  AA  AA-A  A  IAAA  IAA  IA  
Team:   Varsity  JV  9th Grade  
View Schedule By Week
Albany - Dooly County
Albany (1-AA)
Americus-Sumter (1-AAAA)
Atkinson County (1A-A)
Bacon County (1A-A)
Baconton Charter (1A-A)
Bainbridge (1-AAAA)
Berrien (1-AA)
Brooks County (1-AA)
Brookwood School (3-IAAA)
Cairo (1-AAA)
Calhoun County (1B-A)
Clinch County (1A-A)
Coffee (1-AAAAA)
Colquitt County (1-AAAAA)
Cook (1-AA)
Crisp Academy (2-IA)
Crisp County (1-AAA)
Deerfield-Windsor (3-IAAA)
Dooly County (2-A)
Dougherty - Sherwood Christian
Dougherty (1-AAA)
Early County (1-AA)
Fitzgerald (1-AA)
Fullington Academy (2-IA)
Irwin County (2-A)
Lanier County (1A-A)
Lee County (1-AAAA)
Lowndes (1-AAAAA)
Marion County (4-A)
Miller County (1B-A)
Mitchell County (1-AA)
Monroe (1-AAA)
Pelham (1A-A)
Randolph Southern (2-IA)
Randolph-Clay (1B-A)
Schley County (4-A)
Seminole County (1B-A)
Sherwood Christian (3-IAA)
Southland Academy - Worth County
Southland Academy (3-IAAA)
Southwest Georgia (3-IAA)
Stewart County (4-A)
Telfair County (2-A)
Terrell Academy (2-IA)
Terrell County (1B-A)
Thomas County Central (1-AAAA)
Thomasville (1-AA)
Tift County (1-AAAAA)
Tiftarea Academy (3-IAA)
Turner County (2-A)
Valdosta (1-AAAAA)
Valwood School (3-IAA)
Webster County (4-A)
Westover (1-AAA)
Westwood School (2-IA)
Wilcox County (2-A)
Worth County (1-AAA)